Privacybeleid

Camping Erve Harkink vindt uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doen we er alles aan om uw persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om uw aanvragen voor informatie te kunnen beantwoorden hebben wij ik gegevens van u nodig.

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacybeleid tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt.

In dit Privacybeleid deel ik hoe ik die gegevens of informatie die u met ons deelt gebruik. Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die u met ons deelt:

  1. online als u u de website van Camping Erve Harkink bezoekt, www.erveharkink.nl en
  2. offline als je informatie deelt, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres geeft omdat u informatie wilt ontvangen.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met dit Privacybeleid. Ook wanneer u offline gegevens met ons deelt, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Op de websites worden de gegevens die u met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) verstuurd.

Ik geef u informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze uw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacybeleid worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD

Op onze website verzamelen en/of ontvangen wij twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE U ACTIEF AAN ONS VERSTREKT

Als u zich aanmeldt om informatie te ontvangen vraag ik u uw gegevens met ons te delen, zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie als u de website bezoekt tenzij u deze vrijwillig zelf met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om informatie te ontvangen.

Wanneer u een dienst of product aanschaft, vragen wij naast uw voornaam, achternaam en emailadres ook om uw straatadres en telefoonnummer. Uw straatadres vragen wij om de factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Uw telefoonnummer vragen wij om upersoonlijk te woord te kunnen staan of om afspraken te maken.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN

  • wij mailen u om de diensten of producten die u hebt gekocht te leveren en de factuur te sturen.
  • wij mailen u (als u geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
  • wij mailen u als u dit expliciet hebt aangevraagd om u de informatie te sturen die u opgevraagd hebt. Hierna zal ik u niet automatisch op onze maillijst zetten maar u expliciet vragen of u dit wilt waarbij u expliciet toestemming geeft of juist niet.
  • wij mailen u gegevens om je support en informatie te geven bij de diensten en producten.
  • wij mailen u mogelijk ook om u feedback te vragen over mijn producten en diensten.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op onze website plaatsen wij soms links naar externe websites van samenwerkingspartners als ik denk dat die informatie waardevol voor u is. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. Ik raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE U GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de toestemming voor het verwerken van uw gegevens die u mij hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als u dat wilt een email naar info@erveharkink.nl.

Tot slot wijs ik u erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE U OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITE OF SOCIAL MEDIA

Wij vinden uw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar wij op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van uw privacy en wijzen u er daarom graag op om u hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die u vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen. Wij houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Eventuele wijzigingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacybeleid. Wij raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACYBELEID

Heeft u vragen over dit Privacybeleid? Stuur dan een email naar info@erveharkink.nl en zet “privacybeleid” in de onderwerpregel van uw email.

Camping Erve Harkink
Zwiepseweg 138
7241 PV Lochem

Ons website-adres is: https://www.erveharkink.nl.

Create your account